1. Rinteln-Steinbergen,

    neu renov. 2 ZKB, EBK, ca. 50 qm, KM 360,- + NK 110,-, Strom extra, + Kaut. 400,-

    Telefon
    0177/6782683